Anonymous asked:
3 интересни факта за теб?

srogleva:

далеч по- интересно е сам да се опиташ да ме опознаеш

"Все едно е, дали ще заспя в осем или в три през нощта, като винаги е с мисълта за теб"
(via srogleva)

hetastein:

special-snowflake-hall-of-fame:

beyoncevevo:

perfectgay:

what has four letters and is very hard

rock

math

life

wienrs:

if you’re reading this i’m beautiful

fading-fingerprints:

винаги това изниква първосмехът ти, ехтящ в съзнанието мипревърнала съм ума сив твой домела си най-накрая вкъщи
"Art attracts us only by what it reveals of our most secret self."
Jean-Luc Godard (via noelineb)
afterthesmoke:

#light one up for me